Welkom bij de Vereniging Tot Natuurbehoud Cadier en Keer

De VTN draagt al meer dan 50 jaar bij aan het behoud van een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving

Een nieuwe VTN-website is in de maak en zal rond de lente operationeel zijn.

De VTN is voor haar inzet in 2017 door Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg genomineerd voor de Inspiratieprijs Natuur.

Prins Bernhard Cultuurfonds
Prins Bernhard Cultuurfonds

Trambaanfietsroute

In onderstaande links is meer informatie te vinden over de geplande Trambaan-fietsroute:
Presentatie met beleidsanalyse en vergeglijking met alternatieven
VU Amsterdam nota natuur en milieu Trambaan-fietsroute Maastricht-Aken
Rapport vu VTN Dec 2017
Zienswijze VTN Cadier en Keer Trambaanfietsroute Maastricht – Aken

algemeen

Algemeen

De Vereniging tot Natuurbehoud Cadier en Keer (VTN) is in 1966 opgericht. De vereniging is één van de eerste lokale natuurbeschermings-instanties in Zuid-Limburg. De vereniging begon met 40 à 50 vrijwilligers, die met het maken en ophangen van nestkastjes iets wilden doen voor de vogels in onze omgeving. Inmiddels is de VTN uitgegroeid tot één van de grootste natuurverenigingen in Limburg waarvan zo'n 400 gezinnen lid zijn; uniek, zeker gezien het aantal inwoners van Cadier en Keer.

De doelstelling van de vereniging is belangstelling wekken voor en medewerking verlenen aan het behoud van de natuur. Hieronder valt ook het bevorderen van kennis over de natuur en het stimuleren van verantwoord gedrag in natuur en landschap. Ook proberen de VTN-ers verontreiniging en vernielingen in de natuur tegen te gaan. De VTN Cadier en Keer is geen afdeling van het landelijk IVN (vereniging voor Natuur- en Milieueducatie) maar maakt met een aparte werkgroep toch deel uit van deze vereniging.

De vereniging is er voor jong en oud. De VTN heeft een prachtig verenigingslokaal op de zolder van Gemeenschapshuis 't Keerhoes aan de Limburgerstraat 78. Bezoek tijdens lezingen of open dagen (iedere maandag van 14.00 uur tot 16.30 uur) dit lokaal eens. De VTN heeft ook een klein natuurgebiedje de Bijenweide, met poelen in eigendom.

algemeen

De VTN heeft haar activiteiten ondergebracht bij verschillende werkgroepen, die op deze website ook zijn te bezoeken.

 • Werkgroep Eerste Zaterdag: Op de eerste zaterdag van de maand (behoudens de vakanties) wordt er gewerkt van 9.00 uur tot circa 12.00 uur aan een bepaald project.
 • Natuurjeugdgroep: Deze werkgroep verzorgt de educatie van de jeugd. 's Zomers en 's winters worden er om de 14 dagen op 20 zaterdagochtenden tussen 10.00 en 12.00 uur allerlei activiteiten voor de jeugd georganiseerd.
 • De Werkgroep Kalkgraslanden richt zich op de flora van een vijftal natuurgebieden rondom Cadier en Keer
 • De Werkgroep Meidoornheggen onderhoudt al meer dan 30 jaar ieder jaar zo'n 1000 meter meidoornheg. Werkgroep Natuurtochten. Deze uit het voormalige IVN-Margraten voortgekomen werkgroep organiseert wandeltochten naar mooie plekken in Zuid Limburg of de Ardennen.
 • Werkgroep Vogels en Nestkasten: Deze oudste werkgroep binnen onze vereniging heeft sinds de oprichting nestkastjes gemaakt, opgehangen en onderhouden in en rond ons dorp. De groep is op diverse manieren betrokken bij de bescherming van vogels.
 • De Werkgroep Orchideeëntuin functioneerde bij de IVN Margraten, maar valt nu onder de VTN. Deze werkgroep zet zich in voor de orchideeëntuin in het Gerendal.
 • De Plateautrappers is een jeugdgroep voor kinderen van 12 jaar en ouder die er regelmatig op uit trekt, de natuur in of een interessante excursie heeft.
 • Werkgroep Reptielen, Amfibieën en Waterdieren onderhoudt, bestudeert en inventariseert de poelen rond Cadier en Keer.
 • De Werkgroep 't Wiet Klieëf verzorgt het kwartaalblad 't Wiet Klieëf van de vereniging
 • De Werkgroep Verzorging voorziet de werkers en werksters in het veld van koffie en broodjes
 • De Werkgroep Wandelingen en Lezingen verzorgt naast wandelingen ook dia- en filmavonden, excursies, cursussen, lezingen en de jaarlijkse, gezellige kerstmarkt in het Keerhoes.
 • De Werkgroep Wegkruisen en Kapellen onderhoudt en verzorgt in en rond Cadier en Keer een dertigtal wegkruisen en twee kapellen.