Lidmaatschap en ledenadministratie

Contributie: € 10,- per jaar/( Gezins-) lidmaatschap.
Indien u woonachtig bent buiten Cadier en Keer worden € 5,- portokosten extra in rekening gebracht.
Rekeningnummer: NL17RABO 0109.9960.03 van de Rabo-bank
Graag met vermelding van straat en huisnummer anders weten wij niet waar `t Wiet Klief bezorgt dient te worden. Dank u.
Aanmelden: Wilt u zich aanmelden om zo uw bijdrage te leveren voor het behoud van onze mooie natuur rond en in ons dorp, dan kunt u dit doorgeven aan onze ledenadministratie via het
internet-aanmeldingsformulier
of door het
aanmeldingsformulier (Word-document)
ingevuld in te leveren bij onderstaand adres. Bellen of mailen kan ook.
Ledenadministratie: Rini Ackermans
Raadhuisplein 4-a
6267 CW Cadier en Keer
Tel. 043-4072700
rini.ackermans@home.nl