Foto's van de Koeberg

De Koeberg is een gebied met schrale graslanden en kalkgraslanden. Het gebied is in beheer bij de Stichting Limburgs Landschap die haar Mergellandschapen hier met regelmaat laat grazen.

Terug naar overzicht foto's