Foto's van de Schiepersberg(Sjiepersberg)

Dit gebied is een kalkgraslandje, dat een aantal jaren geleden door het kappen van een stuk bos verder is uitgebreid. Het gebied was als kalkgraslandje bijna verloren gegaan. Het wordt regelmatig begraasd door mergellandschapen.

Terug naar overzicht foto's