Waarnemingen in en rond ons dorp

Contactpersoon: Jo Decker.

Het was een winter die geen winter was. Het bleef tot eind januari relatief warm. Pas in de week van 21-28 januari vroor het s nachts zodat de geraniums op de vensterbanken en de mosterdplanten op de akkers eindelijk bevroren. In de eerste week van februari koelde het s nachts tot 3 graden af maar overdag scheen de zon. Er viel maar n keer sneeuw en wel op 7 februari tijdens een windstille nacht, waardoor de sneeuw op de takken van bomen en struiken bleef liggen. Het was een mooi gezicht, maar na enkele uren was alle sneeuw al weer verdwenen. Het werd overdag weer warmer dan 10 graden. De trekvogels wisten niet meer wanneer ze moesten gaan trekken. De laatste kraanvogels vertrokken nog op 15 januari naar het zuiden, terwijl de eerste al weer op 10 februari terug kwamen uit het zuiden. Deze winter was de natuur helemaal in de war.

Januari 2007
Op 7 januari was een roodborstje en een winterkoninkje op de voederbak bij Jo Decker in de Prins Bernhardstraat. Jan Bomhof meldde op 8 januari dat hij maar weinig vogels in de tuin zag, maar dat hij wel veel reigers had zien overvliegen. Ook zag hij in de tuin een muis met mooie oren, mogelijk een bosmuis. Verder meldde men dat sneeuwklokjes en krokussen overal uit de grond komen en reeds beginnen te bloeien. Op 12 januari werden in de kelder van het Keerhoes vijf jonge kikkers gezien, volgens Jo Decker. Op 14 januari hoorde Peter Nijskens twee bosuilen roepen, n in de groeve in het Rooth en n bij Zjang Heuts (althans waar hij gewoond heeft). Op 15 januari zag Liza Knooren over Keer een groep kroenekrane (kraanvogels) naar het zuiden vliegen. Wiel Roosen hoorde op 18 januari een merel fluiten bij t Hfke. Wim de Bakker zag op 22 januari twee greunveenke (groenlingen) bij de Pastory. Frans Mingels zag op 26 januari een slechtvalk in de Keunestraat en op 27 januari rond dertig kramsvogels bij Gorissen op t Rooth. Op 29 januari hoorde Wiel Roosen een vink slaan in de Margrietstraat en Theo Hogenboom een lijster fluiten in Blasiushfke. Op 30 januari zag Frans Mingels ruim tweehonderd kleine vogeltjes (o.a. vinken, gorzen en sijsjes) foerageren in de Vossegaten.

Februari 2007
Op 2 februari zag Sjiel Spronck onder Wojskop (Wolfskop) ruim tweehonderd houtduiven en turkse tortels. Diverse personen meldden op die dag dat duiven, tortels en aeksjtersj (eksters) reeds bezig zijn met het bouwen van nesten (o.a. Martin Butink en Sjef Vliegen). Jean Janssen meldde op 3 februari dat de Forsythia bloeide, maar er ontspon zich de vraag of het niet de winterjasmijn was. Willy van de Ven hoorde op 4 februari een zanglijster fluiten bij de Rijksweg en Wim de Bakker zag op 4 februari een bloeiende boterbloem. Op 10 februari vlogen een grote groep kroenekrane (kraanvogels) over Keer naar het noorden hetgeen gemeld werd door Jan Leesens en Sjiel Brcheler. Jo Decker zag op 15 februari een reiger over Keer vliegen. Martin Butink meldde op 15 februari per e-mail dat hij in de Boenderdl Roezekojle vijftien buizerden gezien had die al cirkelend hoog in de lucht, richting Valkenburg vertrokken. Daisy Becker zag op 15 februari drie staartmezen bij de kalkoven, op 16 februari een grote lijster, en op 23 februari 25 vinken in de Limburgerstraat, en op 26 februari dat hommels en bijen volop vliegen. Heerko Damsma meldde op 20 februari dat het speenkruid in de Daor bloeide en dat hij een houtsnip in de omgeving van Keer gezien had. Jo Decker verbaasde zich op 22 februari dat hij in de tuin huismussen, mezen en een roodborstje zag. Jean Janssen meldde dat op 25 februari de keizerskroon al boven de grond kwam. Op 21 februari meldde Huub Spronck een dode buizerd bij Riesenberg. Op 28 februari werd gemeld dat er een dode das op de Rijksweg bij het Amerikaans kerkhof lag.

Maart 2007
Op 2 maart werd gemeld dat pruimenbomen, de gele kornoelje en het maarts viooltje in bloei staan. Heerko Damsma maakt melding van kikkerdril en paddensnoeren in veel poelen. Op 4 maart zag Wiel Becker een grote lijster op t Indsje en Huub Spronck dat onder een merelnest mereleieren lagen. Sjef Vliegen zag een citroenvlinder in t Hfke. Op 4 maart werden om 16.30 uur door Willy v.d. Ven vijftig kroenekrane (kraanvogels) gemeld die over Keer vlogen in noordoostelijke richting. Op 5 maart vlogen om 10.15 uur rond 75 kroenekrane (kraanvogels) over Keer in de richting Sibbe. Jan Bomhof had een groep kroenekrane (kraanvogels) gehoord en Jean Janssen merkte op dat de vorige week ook al kroenekrane (kraanvogels) overvlogen. Op 7 maart zag Wim de Bakker acht buizerden in de lucht toen hij op weg was naar Eckelrade. Martin Butink meldde per e-mail dat hij op 8 maart acht buizerden gezien had bij de Pastory die al cirkelend noordwaarts trokken. Op 12 maart hoorde Jan Bomhof om 8.05 uur kroenekrane (kraanvogels) over Keer vliegen. Frans Mingels meldde dat op 10 maart de pruimenbomen boven Wojskop in bloei stonden en dat hij op 11 maart aldaar een eekhoorntje gezien had. Op 10 maart zag Jo Decker een vlucht van 30-35 vinken bij de Zwarte Weg. Verder werd gemeld dat de tjiftjaf in Cadier en Keer riep. Op 12 maart hoorde Frits Kroonen om 6.00 uur kroenekrane (kraanvogels) over Keer vliegen. Daisy Becker zag op 12 maart een mierts vule (groene specht0 in de Limburgerstraat. Op 14 maart meldde Wiel Becker dat de bosanemonen in het Kraojebsjke (Kraaiebos) bloeiden. Martin Butink meldde per e-mail dat er op de Zwarte Weg bij het kruispunt Keer Antoniusbank dode padden op het wegdek lagen. Op 15 maart meldde Theo Hogenboom dat hij een zwarte eekhoorn gezien had in Keerebsj en dat aldaar veel mrkefe (vlaamse gaaien) waren. Op 15 maart zag Jean Creuwels voor het eerst dit jaar een volwassen en een juveniele levendbarende hagedis onder Wolfskop. Huub Hodzelmans zag in de groeve t Rooth op 17 maart de vroedmeesterpad, de bruine kikker, de alpenwatersalamander en de kleine watersalamander. Op 19 maart zag Frans Mingels een kiekendief in de groeve t Rooth, en Sjef Vliegen op de Rijksweg een dode steenmarter. Jo Decker zag op 22 maart krkesjlutele (primulas) bloeien. Op 25 maart meldde Sjef Vliegen dat hij de tjiftjaf verschillende dagen had gehoord, maar dat hij die nu ineens niet meer hoorde of zag in t Hfke. Jan Bomhof zag op 26 maart een kleine zanglijster en op dezelfde dag zag Sjef Kusters om 16.00 uur boven de groeve t Rooth honderd kroenekrane (kraanvogels) die almaar cirkelend bleven vliegen.

Opmerkelijke waarneming
Alexander Schulders vond tijdens een wandeling in Keer een dood konijn (of een dode haas) in een boom.

Alle waarnemingen