Waarnemingen in en rond ons dorp

Contactpersoon: Jo Decker.

De winter heeft deze keer in maart plaats gevonden. De maanden januari en februari waren dit jaar zacht, zodat we veel voorjaars- berichten binnen kregen. Sneeuwscheppen was in die wintermaanden niet nodig. We kregen in maart een aantal nachten vorst en sneeuwbuien, zodat het op paasmaandagmorgen wit was toen wij wakker werden. De felle maartse zon zorgde ervoor dat de sneeuw nog voordat we vegen konden verdwenen was. Overigens hadden we in maart veel last van regen-, sneeuw- en hagelbuien. Het was dus een natte maand.

Januari 2008
Op 1 januari 2008 werden door Jurgen Mingels overvliegende ganzen in V-formatie waargenomen. Evert van Acker zag op diezelfde dag vijftien wl gauwze (wilde ganzen) over Cadier en Keer vliegen. Mevr. Gorissen en Mevr. Nelissen zagen op dezelfde dag meer dan tachtig kroenekrane (kraanvogels) over Keer vliegen richting oost. Wiel Roosen hoorde in de nacht van 1 januari een grote groep kroenekrane (kraanvogels). Dhr. Ter Huurne zag op 1 januari bij de boswachterswoning aan de Beuk een zwarte en een bonte specht. Op 3 januari zag Wiel Becker een ruigpootbuizerd bij t Gasthuis. Jurgen Mingels zag op die dag twintig wl gauwze (wilde ganzen) boven ons dorp. Jean Keulen zag op 3 januari 35 kroenekrane (kraanvogels) van noord naar zuid over Keer vliegen. Op 4 januari zag Jos Schoenmakers ongeveer zestig aende (eenden) over Keer vliegen. Op 6 januari zag Heerko Damsma een hermelijn onder de Hiereberg. Op 7 januari werden in de tuin van J. Claessen in de Dorpsstraat vier ransuilen in een spar waargenomen. Op 10 januari zag Jean Creuwels bij de Beuk een zwarte specht en een witte hermelijn bij de Bronckweg. Heerko Damsma meldde dat aan Reinsberg, aan de Rijksweg en de Riesenberg de hazelaar bloeit; verder zag hij op die dag dat hier ook het stinkend nieskruid bloeide. Op 12 januari meldde Jurgen Mingels dat Turkse tortels reeds op vrijersvoeten waren. Frans Mingels zag op 13 januari drie buizerden onder de Hoereberg (Orenberg) vliegen, wit onder de buik en bruin bovenop. Het is op 14 januari zacht weer met 13 graden en 10 graden s nachts. Op 14 januari bloeide bij Jo Decker in de Pr. Bernhardstraat een narcis. Jean Janssen meldde op 21 januari dat de kettekes (wilgenkatjes) bloeiden. Wim de Bakker meldde op dezelfde dag dat hij veel bloeiende meizdsjes (madeliefjes) in het gazon had. Heerko Damsma hoorde op 25 januari een lijster fluiten bij de kalkoven aan t Sjoer (Schoor) en een winterkoninkje in zijn tuin aan de Dorpsstraat. Theo Hogenboom en Sjef Vliegen merkten op 24 januari op dat er weinig vogels in hun omgeving te zien waren (bij t Blasiushfke). Frans Mingels zag op 25 januari bij Klein Berg een prachtig veldje sjnieklkskes (sneeuwklokjes) bloeien. Jan Bomhof nam op 27 januari een gevecht waar tussen een buizerd en een kraai boven de Groene Rein. Na het kappen van de dennen op Wowskop (Wolfskop) meldde Tim Thewissen op 27 januari dat in Eckelrade goudhaantjes waargenomen zijn. Op 28 januari is het nog steeds zacht en sneeuwklokjes, narcissen en hyacinthen staan in bloei. Op 30 januari meldde Bert Bessems een dood aekhunsje eekhoorn op de Kapelweg. Op 31 januari meldde John Heijnens dat bij het Amerikaans kerkhof een dode vos lag onder de haag.

Februari 2008
Heerko Damsma meldde dat er op 1 februari een glanskopmees in zijn tuin aan de Dorpsstraat was, verder meldde hij dat op 2 februari het groot hoefblad bloeide aan de Boendersdilwieg. Op 8 februari zag Frans Mingels 25 geelgorzen en een dode das (die leeg gegeten was) aan de Zjwartewieg. Op 9 februari werd gemeld dat de roedbursjkes (roodborstjes) terug zijn en dat kiesmeiskes (koolmezen) vlijtig fluiten. Op 10 februari zag Frans Mingels bij de Doar dat het speenkruid bloeide. Verder werd gemeld dat de mieles (merels) overal bezig zijn met fluiten. Op 10 februari wordt ook gemeld dat vanaf begin februari de Mettenberg ontdaan wordt van begroeiing. Op 11 februari 2008 zag dhr. Peters in het Blankenbergerveld twee grotere, geheel witte, reigers (zilverreigers?). Nt Schreurs liet op 12 februari weten dat een grote uil met oorpluimpjes kwam aanvliegen en aan de Kapelweg op een weidepaal ging zitten. Op 17 februari hoorde Heerko Damsma de hgkemsj (heggenmus) fluiten. Jean Janssen meldde op 18 februari dat bij hem in de tuin de keizerskroon boven de grond groeide. Jurgen Mingels vond op 18 februari nabij de Blasiuskapel op de Rijksweg een dode kerkuil (verkeersslachtoffer). Theo Hogenboom meldde op 18 februari dat een bonte specht elke dag op t Blasiushfke komt. Het heeft de afgelopen week tot 4 graden gevroren maar overdag is het mooi zonnig weer. Piet Schreurs zag bij de trambaan aan de Fommestraat op 20 februari vier reen. Frans Mingels zag op 22 februari op de Groene Rein padden en op 23 februari zag hij in de Boenderdil het maarts viooltje bloeien. Wim de Bakker zag op 23 februari de pisblom (paardebloem) bloeien en hij meldde op 24 februari dat hij tien padden had gezien bij de Fontein. Heerko Damsma hoorde een leeuwerik zingen in het hamsterreservaat en een vink liet zijn lied horen bij hem in de tuin in de Dorpsstraat. Sjeuf Felder meldde eveneens dat een vink bij hem in de tuin zong evenals de tjif tjaf op 24 februari. Op 26 februari zag een wandelgroepje o.l.v Frans Mingels in het Savelsbos diverse buizerds in baltsvlucht, een blauwe kiekendief, ze hoorden een havik roepen en zagen een poel met honderden kwakvsje (kikkers) die koelekpkes (kikkerdril) aan het afzetten waren (zie foto). Op 27 februari hoorde Leni Haesen een zanglijster en een leeuwerik fluiten. Op 29 februari vond Jean Janssen een gewonde ransuil op de Rijksweg. De vogel is naar het opvangcentrum van Jo Erkens gebracht (zie foto). Jurgen Mingels zag op 29 februari twee kroenekrane (kraanvogels) bij de Daorwieg, ze vlogen niet achter elkaar en verder zag hij eveneens bij de Daorwieg een ree en een havik.

Maart 2008
Gemma Miesen hoorde op 1 maart een lijster fluiten. Rob Sandhvel zag op 1 maart bij t Gasthuis een leeuwerik die zijn hoogste lied zong. Jan Bomhof zag in de Pr. Bernhardstraat een steenmarter op 2 maart (er is reeds maanden een steenmarter in deze straat actief). Heerko meldde het bloeien van de bosanemoon en maarts viooltje langs de Zjwarte wieg. Mevr. Koomen hoorde op 3 maart de leeuwerik zingen op t Rooth. Heerko Damsma meldde op 3 maart dat op de Riesenberg in het bos narcissen bloeien. Frans Mingels zag bij het kerkhof in Cadier en Keer op 3 maart drie torenvalken baltsen. Jo Decker meldde op 3 maart dat de sleedoorn en de Japanse kers bloeiden. Jean Keulen meldde op 3 maart dat boven Wowskop in een wei reeds een week drie pruimenbomen in bloei stonden. Frans Mingels vond op 7 maart in de Boddekamerslooyweg een dode buizerd en hij zag op 8 maart daar vijftig kramsvogels. Op 8 maart zag Sjiel Spronck vier reen in de Boddekamerslooyweg. Bert Miesen zag op 8 maart in zijn tuin een aekhunsje (eekhoorn) en een roedbursjke (roodborstje). Mevr Koomen zag op 8 maart vijf patrijzen op t Rooth. Jean Creuwels meldde de vondst van een dode steenmarter op de Schiepersberg op 8 maart. Ans Hondelink zag op 8 maart een greunveenk (groenling) in haar tuin in de Irenestraat (zie foto). Op 10 maart zag Heerko Damsma een bruine rat in de Dorpsstraat. Jo Decker zag op 15 maart wijngaardslakken (met deksel) op t Sjoer. Robert Coolen zag op 16 maart parende bruine kwakvsje (kikkers) in de achtertuin aan de Johan Frisostraat (zie foto). Op 16 maart zei iemand tegen Frans Mingels dat op de Koeberg een vroedmeesterpad aan het roepen was. Op 21 maart werden drie en zeven reen gezien door Netty Narinx en de opa van Tim Thewissen. Wiel Roosen meldde dat op 25 maart 35 kraanvogels in zuid/westelijke richting vlogen, die waarschijnlijk zoekende waren naar de juiste koers. Eric Krijger meldde dat in de notenboom bij de buren een zanglijster al twee weken zong. Op 29 maart zag Theo Hogenboom een raaf over t Blasiushfke vliegen. Jan Bomhof deelt mede dat op 30 maart diverse vogels in zijn tuin baltsen en fluiten, totdat twee zwarte kraaien komen, dan is het plotseling stil. Op 31 maart zagen Jurgen en Frans Mingels een koppel torenvalken uit de nestkast in de kerktoren vliegen.

Alle waarnemingen