Waarnemingen in en rond ons dorp

Contactpersoon: Jo Decker.

Januari was inderdaad koud, vooral in het begin toen het in Cadier en Keer plaatselijk 15°C vroor. Er waren in die maand maar weinig nachten dat het niet vroor. Hier en daar was de natuur daar niet meer op ingesteld. Zo werd waarschijnlijk een visarend waargenomen en veel wilde varkens in Keer. Verder kwamen reen tot in de voortuinen en was de raaf ook weer regelmatig te zien. Daarna ging de natuur gelukkig toch weer haar eigen gang. De sneeuwklokjes staken hun kopjes weer boven de grond, de specht begon weer te roffelen en de tjiftjaf liet zijn geluid ook weer in het begin van februari horen. Opmerkelijk is overigens de waarneming dat de koekoek reeds op 29 maart zijn roep liet horen. Het gezegde dat de koekoek zijn roep pas moet laten horen tussen 17 en 21 april klopt dus niet meer. Verder is het bijzonder hoeveel waarnemingen van reen gedaan werden.

Januari 2009
Willy van de Ven zag op 2 januari staartmezen in zijn tuin aan de Rijksweg. Jean Keulen zag op 3 januari op Wowskop (Wolfskop) een vos die een konijn achtervolgde. Theo Hogenboom zag op 3 januari een grote vogel vliegen, mogelijk een visarend, bij de Jumbo aan de Rijksweg. Op 4 januari waren bij Lambert Weerts in zijn tuin weenterkuninkskes (winterkoninkjes) en Martin Butink zag 's middags een fazant in zijn tuin. In de nacht van 4 op 5 januari viel in Cadier en Keer 15 cm sneeuw, en de nachten daarna vroor het 15°C, waardoor veel niet- inheemse planten bevroren. Op 6 januari zag Heerko Damsma drie vuurgoudhaantjes boven Keerebsj. Ruud Schijns zag op 8 januari een wezel in de achtertuin op 't Meeldert en kramsvogels bij de groene zne tussen zijn woning en het voetbalveld, etend van de bessenstruiken aldaar. Emile Coolen zag op 8 januari een dood mierts vule (groene specht) (foto 1) in de tuin van het Missiehuis. Op 9 januari zag Wim de Bakker zes reen die in de richting van Klein Berg liepen. Huub Spronck zag op 11 januari een weeld vrreke (wild zwijn) (foto 2) (groot mannetje) nabij de Beuk (boswachterswoning), aldaar zag hij op dezelfde dag elf reen. (foto 3) Op 11 januari zag Heerko Damsma een kleine bonte specht in Hazebsjke en Frans Mingels zag op die dag veel roedbursjkes (roodborstjes) op de voerplekken in de Boenderdel. In de Roezekoel zag Irma Felder-Frints vier wilde zwijnen om 21.30 uur op 13 januari en Elly Simons vond op die dag afdrukken van een ree in haar tuin aan de Christinastraat. Frans Mingels zag op 16 januari ruim vijfhonderd houtduiven boven 't Holt in Bemelen. Op 18 januari werden op de Mosterdberg een kleine bonte specht en drie reen gezien. Op 19 januari zag Nand Vliegen boven de Rijksweg een raaf vliegen. Jean Janssen en Irma Felder-Frints melden op 19 januari, dat ondanks de koude nachten, de sneeuwklokjes hun koppen boven de grond uitsteken en verder dat de hazelaar en de kerstroos bloeien. Op 25 januari meldde Frans Mingels dat hij bloeiende kettekes (wilgenkatjes) gezien had. Op 26 januari verbaasde Ber Miesen zich dat hij reeds dansende muggen (foto 4) in zijn tuin zag. Sjef Ubaghs zag op 26 januari zeventien wilde zwijnen in de appelboomgaard van Gorissen op 't Rooth. Op 27 januari werden tijdens een wandeling door de Grub bij Bemelen drie buizerden, drie reigers en een torenvalk gezien. Op 28 en 29 januari werd door Theo Hogenboom en Sjef Vliegen boven de Veerboonder aan de overkant van de Rijksweg een raaf gezien.

Februari 2009
Op 2 februari meldde Lena Felder dat de grote bonte specht bezig was met het roffelen. Dit werd bevestigd door leden van de werkgroep die bezig waren in de natuur. Sjef Vliegen meldde dat hij de raaf ook gezien had boven de Rijksweg op 2 en 3 februari. Op 8 februari begon bij Reinsberg de boomklever (foto 5) te roepen (Heerko Damsma) en Jean Janssen hoorde kroene krane op 9 februari over Keer vliegen. Mark Vandeboorn meldde op 9 februari dat hij zeven reen zag nabij het witte huis aan de Rijksweg bij de Sangerij. Sjef Vliegen zag op 9 en 10 februari twaalf pttersj (putters) en een paar veenke (vinken) bij 't Blasiushfke en op 15 februari nogmaals 6 putters. Jan Moonen zag op de Alexanderstraat een boomkruiper. Jurgen Mingels zag twee reen op 14 februari in de groeve "t Rooth. Eveneens op 14 februari zag Pierre Janssen een oehoe op de akker tussen groeve't Rooth en de Julianagroeve. Op 15 februari meldde Heerko Damsma dat in de Julianastraat een gewonde ree opgehaald werd door de dierenambulance. Theo Hogenboom zag op 15 en 16 februari een bonte specht en twintig greunveenke (groenlingen) bij 't Blasiushfke. Mieke Kirkels hoorde op 16 februari de tjiftjaf fluiten aan de Kapelweg. Jo Decker meldde op 17 februari dat een bruine uil bij hem te zien was en dat ook bij hem in de tuin het roodborstje weer terug was. Verder werd gemeld dat de sneeuwklokjes in volle bloei stonden en dat hommels en bijen nectar en stuifmeel verzamelden, ook narcissen en krokussen beginnen te bloeien. Op 24 en 25 februari zag Jos Schoenmakers in haar tuin in de Beatrixstraat een wezel. Op 25 februari vlogen ongeveer vijftig kroene krane ( kraanvogels) over t Rooth en op 28 februari hoorde men opnieuw kraanvogels boven t Rooth. Op 26 februari zagen Sjiel Spronck en Frans Mingels dat een bosuil in de nestkast in de Boenderdl zat. Sjiel Spronck zag op die dag een tweetal gekleurde vlinders in de Limburgerstraat. Op 28 februari werd door Wim de Bakker gemeld dat in de Fontein reeds kikkerdril lag.

Maart 2009
Op 1 maart zag Mark Brase eierklompen (foto 6) van bruine kikkers in de poel onder Keerebsch. Raymond Tilmans zag ook eierklompen van de bruine kikker tijdens een wandeling onder Keerebsch en veertig kroene krane boven Hoereberg en vier buizerds boven Wolfskop. Leni Haesen-Janssen zag op 1 maart 25 wilde eenden in het Eckelraderveld. Theo Hogenboom en Sjef Vliegen meldden op 1 maart dat zij wekenlang geen mussen meer gezien hadden bij het Blasiushfke. Op 1 maart hoorde Heerko Damsma op de Hiereberg de zanglijster, boomklever, mielder (merel), hgkemsj (heggemus), winterkoning, meesjes, de grote bonte specht en de groene specht. Op 1 maart zag Diny Plantaz goudhaantjes in de tuin aan de Irenestraat. Jan Moonen zag op 1 maart 50 kraanvogels boven de Heerderlijkweg. Tevens zag hij daar een rups van de kleine beer.(foto 7) Op die dag werd ook een dagpauwoog gesignaleerd op de Kapelweg (door Crit Nicolaes). Op 2 maart meldde Sjiel Spronck honderd kroene krane boven Keer. Frans Mingels zag op 3 maart een blauwe kiekendief bij Blankenberg. Heerko Damsma zag op 3 maart fel rood gekleurde zwammen een z.g. rode kelkzwammen bij de Fontein. Hanneke Butink meldde op 5 maart een boomkruiper om 10 uur bij haar in de tuin aan de Heirstraat. Frans Mingels hoorde op 7 maart onder Hoereberg een lister (grote lijster) fluiten. Wiel Becker hoorde op 8 maart de lister fluiten in de Limburgerstraat. Theo Hogenboom zag op 11 maart een vrouwtje van de zwarte specht bij 't Blasiushfke. Sjef Vliegen meldde op 12 maart een vuurgoudhaantje bij 't Blasiushfke. Wim de Bakker zag op 13 maart de blauwe kiekendief boven de Zjwarte Wieg (Zwarte weg). Op 14 maart zag de Natuurjeugdgroep tijdens een wandeling de eerste bloeiende bosanemonen bij Keereberg. Jean Keulen meldde op 15 maart dat het maartsviooltje en het klein hoefblad langs de Rijksweg bloeiden. Lando Mulleneers en Jurgen Mingels zagen op 17 maart twee ooievaars en drie buizerds (foto 8) en een havik (foto 9) in de lucht boven de Rijksweg nabij 't Indsje. Op 17 maart zag Wiel Becker dat de bosanemonen ook in het Kraojebske bloeiden. Thera ten Haaf en Nicole Weerts zagen tijdens een ochtendwandeling een haas bij de Beuk, een wild zwijn in de Daor (Dorreweg), richting Fontein en nog twee keer vier wilde zwijnen in de nabijheid van de Fontein. Op 18 maart zag Heerko Damsma de voorjaarshelmbloem bij de Gowetiensjeswieg (Trichterweg) bloeien en op de Keereberg hoorde hij een tjiftjaf. Frans Mingels zag op 20 maart vier reen bij de Beuk. Op dezelfde dag zag Bennie Essers zeven reen in de Daor, hij maakte daarvan een foto. Wiel Roosen meldde op 20 maart dat in de kerktoren torenvalken aanwezig waren. Op 21 maart meldde Sjef Vliegen een gehakkelde aurelia (foto 10) in "t Blasiushfke en Sjeuf Felder dat de kettekes (wilgenkatjes) aan de Biemelerwieg (Bemelerweg) in volle bloei waren. Frans Mingels zag op diezelfde dag dat wilde eenden terug waren op de poel bij de Fommestraat en bij de Beuk. Op 22 maart zag Rob Sandhvel een kiekendief bij de Sangerij. Op 23 maart zag Wiel Becker twee staartmezen bij 't Blasiushfke. Op 27 maart zag Sjiel Spronck een haas boven de Boddekamersjloojwieg. Op 24 maart zag Frans Bastin een sjmelleke (smelleken) in zijn achtertuin in de Hoof, die een prooi gevangen had. Mia en Ben Essers zagen op 27 maart zeven reen bij 't Grtsje. Wim de Bakker meldde op 29 maart dat hij 'ne mrkef (vlaamse gaai) zag op de Groene rein en dat hij daar ook de koekoek hoorde roepen. Theo Hogenboom meldde op 29 maart dat de mussen weer terug waren in het Blasiushfke. Hij heeft daarom de mussenflat weer opgehangen. Eveneens op 29 maart zag Daisy Becker een sperwer vanaf de brandweerkazerne laag over de grond vliegen in de richting van de Rijksweg. Op 30 maart zag Wiel Becker vier ganzen laag over de Aloysiusresidentie vliegen in noordoostelijke richting. Frans Mingels zag op 30 maart ongeveer 25 ganzen in een V-formatie bij de Hoof. Jan Moonen zag n boerenzwaluw op de Limburgerstraat. Later op die dag zag hij er nog een aantal op de Alexanderstraat. Deze waren duidelijk op doortrek naar het noorden. Op 31 maart zag mevr. Van Mulken in haar achtertuin op de Groenerein, een eekhoorn, een goudhaantje en de grote bonte specht en "wit gekleurde vogels met zwarte strepen". Marcel Schrijnemaekers heeft op 31 maart tijdens het joggen padden overgezet die in de emmers aan de Zwarte weg zaten. In het Klinkenberghbos zag Jan Moonen op deze datum al kikkerdril van de bruine kikker.

Alle waarnemingen