Waarnemingen in en rond ons dorp

Contactpersoon: Jo Decker.

Januari t/m maart
Tijdens het eerste kwartaal van 2011 was het niet extreem warm of koud. Er waren ook nog wat nagekomen waarnemingen over de maand december waarin de Kiekendief vermeldt wordt. Ook is de Grote zilverreiger weer langs de Bronckweg veel te zien geweest. Jean Creuwels maakte ons er op attent dat het gebied ten noorden van de Bronckweg steeds interessanter wordt voor vogels, omdat hier net als in het Sibberveld een hamstervriendelijk beheer wordt gevoerd. Daardoor is er behalve veel voer voor hamsters, ook veel voer voor zaadetende vogels en muizen en deze trekken onder anderen zilverreigers, Blauwe reigers en roofvogels aan.
Opzienbarend waren natuurlijk de vele kraanvogels die tijdens de Carnaval op 7 maart over het dorp trokken. Met honderden tegelijk. In totaal zijn er over het Sibberveld zo'n 9500 overgetrokken! Het is echt een lentebode! In maart barstte het voorjaar verder los: bloeiende Sleutelbloemen, Bosanemonen, Speenkruid, zingende vogels als Vink, meesjes, Tjiftjaf, Zanglijster, kwakende kikkers en kikkerdril.

Alle waarnemingen