Waarnemingen in en rond ons dorp

Contactpersoon: Jo Decker.

Na de winter, die geen winter was, volgde de maand april met bijna zomers weer en heel veel zonneschijn. Eind april stonden nagenoeg alle bomen volop in het blad. Behalve de essen, die waren nog geheel kaal. Toen ik dat zag moest ik aan een weerspreuk denken die mijn moeder regelmatig in het voorjaar gebruikte om het weer van de zomer te voorspellen, namelijk:"Als de eken ieder de blaar hant es de essje dan wet der zoamer gewessje", als tegenhanger gold: "Als de essje ieder de blaar hant es de eken dan wet de zoamer bleken". In mei en juni regende het regelmatig en afwisselend was het ook wel droog, maar er ging nagenoeg geen dag voorbij of het regende. Op 27 juni was het "zevenslapersdag" (zevenslapers zijn een soort slaapmuizen die zeven maanden van het jaar slapen) als het op die dag regent, zal het nog zeven weken regenen. Vandaag 2 juli is het "Maria ziep" ook als het op die dag regent loopt nog zeven weken water door de ziep! Inderdaad het regende op die dag, dus het zal deze zomer mogelijk blijven regenen.

Nagekomen melding: op 31 maart zag Jan Moonen een kolibrivlinder in zijn tuin (Alexanderstraat)

April 2007
Frans Mingels zag op 1 april kikkervisjes (koelekpkes) van padden bij Kraojebske. Lena Felder zag om 23 uur een das over de Kapelweg lopen. Op ? april zag Wiel Roosen boerenzwaluwen in de Fommestraat en op 16 april bij Blankenberg. Wiel Becker zag op 5 april in de Kerkstraat een vleermuis. Op 7 en 8 april werd de koekoek in Cadier en Keer gehoord door diverse personen waaronder Theo Hogenboom. Op 9 april zag Lena Felder in de tuin een bonte specht en op 10 april dat de pinksterbloemen (bddesjtaelkes) bloeiden. Jo Decker zag op 10 april in de Roezekoele een fazantenhaan en Br Miesen een dagpauwoog in de Limburgerstraat. Verder werd op 10 april gemeld dat diverse uilenkasten bevolkt waren met jongen. Daisy Becker zag op 11 april dat bij de Fontein de sleutelbloem (sjlutelblom) en de witte dovenetel bloeide. Op 12 april zag Jean Janssen een citroenvlinder vliegen op de Kapelweg en op 14 april een dagpauwoog. Br Miesen zag op 13 april een kwikstaart op de Limburgerstraat. Op 13 april hoorde en zag Heerko Damsma in zijn tuin in de Dorpsstraat een braamsluiper. Verder meldde Heerko dat de planten door het weer in de war zijn, voorjaarsplanten en zomerplanten bloeien gelijktijdig. Het daslook bloeit ook al. Op 15 april zag Frans Mingels twee eekhoorns bij Hotsboum en verder dat een sperwer een vogel de veren had uitgeplukt in zijn tuin. Op 16 april waren alle veren opgeruimd door andere vogels, waarschijnlijk werden ze gebruikt bij nestbouw. Sjef Kusters zag op 16 april een meikever in de Keunestraat, Jean Creuwels zag op 16 april op de Mosterdberg 3 jonge hazelwormen en een levendbarende hagedis. Op 17 april zag Jan Moonen een das overdag in de Willem Alexanderstaat over straat lopen, de das leek wel verdwaald te zijn. Op 17 april zag Sjef Vliegen bij het Hfke een meikever. Op 19 juni telde Jos Schoenmakers 108 dwergvleermuizen die in een kwartier tijd uit de spouwvoeg van haar huis vlogen. Sjef Kusters zag op 20 april overdag een das in de Boenderdl. Jean Janssen meldde op 20 april op dat veel huismussen (mssje) in de Prins Bernhardstraat waren. Op 21 april zag Theo Hogenboom een putter. Heerko Damsma hoorde op 22 april een braamsluiper op Hoereberg (Oreberg). Op 22 april zag Sjef Vliegen een reiger over het Hfke vliegen met een kikker (kwakvsj) in zijn bek. Op 23 april zag Pierre Schreurs een kolibrivlinder in de moestuin aan de Fommestraat. Op 24 april zag Sjef Vliegen een gierzwaluw en op 27 april drie gierzwaluwen boven Keer vliegen. Jean Creuwels zag op 22 april een oranjetipvlinder bij Wojskop (Wolfskop) en op 29 april vier volwassen dassen en een jonge das bij de Fontein. Op 26 april meldde Nico Bessems een dode das in de Roezekoele vlak bij 't Rooth. Wiel en Daisy Becker hoorden op 29 april de nachtegaal bij de Zjwarte Wieg (Zwarte Weg) en twee patrijzen en vier geelgorzen (gaelveenke) bij 't Rooth-Groot-Welsden. Verder zagen ze op 31 april drie boerenzwaluwen vliegen bij de Jumbo.

Mei 2007
Wiel en Daisy Becker zagen op 1 mei een gierzwaluw boven het Hfke, en op 2 mei dat de vogelmelk bloeide. Op 4 mei werd vastgesteld dat drie koekoeken in Cadier en Keer roepen (in de Boenderdl door Jan Bomhof, bij de Fontein door Jean Creuwels, en aan de Krekeleberg door Heerko Damsma). Wiel Becker meldde op 7 mei dat de kraaientrek (rond 1800 stuks) op 24 april is opgehouden. De hele winter door vlogen de vogels van hun slaapplaats bij Maastricht naar de voedselgebieden tot achter Gulpen, dus nagenoeg over de Rijksweg Maastricht Vaals. Op 13 mei melde Jean Creuwels dat hij een reegeit met twee jongen had gezien bij de Fontein. Ans Hondeling vond in haar tuin verschillende larven van het veelkleurig aziatisch lieveheerbeestje. Door een foto op te sturen naar www.waarneming.nl kwam ze achter de naam. Op 15 mei vlogen jonge pimpelmezen (blauwmeiskes) uit het nest bij Jo Decker. Op 15 mei zag Wiel Becker bij het Gasthuis een vos. Arno Hodenius meldde op 17 mei een bijenzwerm op de hoek Heirstraat-Christinastraat. Jean Janssen meldde dat op 17 mei een reiger over zijn huis in de Bernhardstraat vloog en verder dat hij steeds een brulkikker (groene kikker), die knort als een varken, in zijn straat hoort. Op 18 mei was er een bijenzwerm in de Bernhardstraat, die echter weer verder vloog. Frans Mingels meldde op 18 mei dat de vroedmeesterpad roept bij de kalkoven en op 19 mei dat de bijen weer terug waren aan Wojskop, Verder meldde hij dat hij veel jonge konijnen gezien had. Op 19 mei werden bij Frans Haesen aan de Groenstraat weer eekhoorns gezien ( met jongen). Heerko zag op 20 mei een penseelkever in de oude grindgroeve bij Hiereberg. Sjef Vliegen zag op 20 mei 22 gierzwaluwen in de lucht en twee eekhoorns op de Limburgerstraat. Op 22 mei werd in het Hfke een raaf waargenomen door Theo Hogenboom en Sjef Vliegen. Op 28 mei meldde Frans Mingels dat tijdens het MOP- project met een schoolklas een specht met jongen waargenomen werd aan 't Grtsje. Jo Decker zag een hoornaar (hoereik) in de Boenderdl op 29 mei. Op 30 mei hoorde Heerko Damsma dat de nachtegaal nog steeds zingt onder aan de Keerberg- Zjwarte Wieg.

Juni 2007
Op 1 juni werden bij het Hfke twee hoornaars (hoereike) gezien door Sjef Vliegen en op 3 juni zag hij daar ook een koninginnepage. Op 4 juni zag Pierre Janssen een vos in de Duuster Staeg. Op 6 juni werden tijdens het MOP- project met de schooljeugd veel jonge konijnen gezien aan 't Wiet Klief. Tijdens een excursie op de Koeberg door de plantenwerkgroep werd op 7 juni op die plek een vliegend hert (Lucanus cervus) waargenomen. De werkgroep vond ook een klein vliegend hert. Op 7 juni bevond zich ook een klein vliegend hert (Dorcus parralellopipedus) in het huis van Sjeuf Felder aan de Kapelweg. Daisy Becker zag op 7 juni negen, en op 8 juni elf kieviten over Keer vliegen. Op 9 juni zag Lieseth van den Boorn een vliegend hert in haar achtertuin. Irma Felder meldde op 10 juni dat een koekoek in het dorp merels en andere vogels alarm deed schreeuwen. Verder meldde ze een dode das langs de weg tussen het Gasthuis en de van Tienhovenmolen. Op 10 juni was een hoornaar (hoereik) bij Jo Decker in de tuin. Op 12 juni zag Pierre Schreurs een vliegend hert in de moestuin aan de Fommestraat. Jurgen zag in totaal 3 van deze insecten op 13 juni in de Duustersjtaeg. Wiel Roosen redde op 14 juni een gierzwaluw uit een touw van plastic waarin hij vast hing in zijn nest, twee dode jongen lagen al onder het nest, verder meldde hij dat er vier jonge kerkuilen in het nest waren in de Dorpsstraat. Theo Hogenboom zag bij het Hfke op 14 juni een zwarte mees. Op 16 juni zag Heerko Damsma de plant ijzerhard op de Gruuselderwig. Op 17 juni zag Lieseth Van den Boorn een ree bij het boswachtershuis de Beuk. Jo Decker zag op 17 juni twee kleine koolwitjes op bloemen in de Prins Bernhardstraat. Ng een vliegend hert werd waargenomen door Lando Mulleneers op 18 juni in zijn achtertuin. Op die datum juni vloog ook een groene specht (mierts vule) tegen een raam. Wiel Roosen heeft zich over het versufte dier ontfermd en hem later, nadat hij bij zinnen was, weer vrij gelaten. Op 20 juni zag Joep Hupperichs een doodgereden das onder aan de Keerderberg. De plantenwerkgroep zag op 21 juni bij Hiereberg tientallen junikevers. Theo Hogenboom meldde op 22 juni een dode das en een dode vos op de Rijksweg vr het Amerikaanse kerkhof. Heerko Damsma zag een nest van processie-rupsen op de Hiereberg en Sjef Vliegen op de Groene Rein, ze worden gelukkig opgeruimd. Op 23 juni zag Lieseth van den Boorn een vliegend hert in haar achtertuin. Tijdens een feestje op 24 juni werd in de huiswei van Jos Oostenbach aan de Eckelraderweg een ook al een vliegend hert waargenomen. Sjef Vliegen zag op 24 juni de eerste kolibrievlinder bij "t Hfke. Op 25 juni werd door Wiel Decker gemeld dat de koekoek niet meer riep in Cadier en Keer, dit komt overeen met het gezegde dat de koekoek na Sint Jan (24 juni) niet meer roept. Verder werd op 25 juni nog gemeld door diverse personen dat de kraaien (kraoje), na hun broedseizoen, weer (in een nog bescheiden aantal) begonnen zijn met het heen en weer vliegen tussen hun slaapplaats (bij Maastricht) en hun voedselgebied (tot voorbij Gulpen). Mientje Aendekerk zag op 28 juni een kolibrievlinder in haar tuin in de Christinastraat. Jurgen Mingels zag een havik in Keerbosj op 30 juni.

En verder.
In mei werd op een maandagmiddag een in 2005 te Cadier en Keer gevonden prehistorische basalten bijl geshowd. In mei zijn rond Cadier en Keer vangkooien geplaatst voor nader onderzoek aan de eikelmuis.

Alle waarnemingen