Waarnemingen in en rond ons dorp

Contactpersoon: Jo Decker.

Het begin van het voorjaar was dit jaar niet koud, maar het vroor wel op ongelukkige momenten. Half april vroor het s nachts en bevroren de bloemen van veel fruitbomen, vooral pruimen en kersen. We hebben dit jaar dus weinig pruimen en kersen. Merkwaardig was dat het ook nog eens vroor in de nachten na half mei, dus n de IJsheiligen. Misschien hebben deze vorstnachten er voor gezorgd dat veel insecten, waaronder vlinders, dit voorjaar niet overleefd hebben? Er waren dan ook heel weinig vlinders te zien Voor het eerst worden daarom alle vlindermeldingen die binnen gekomen zijn, ook al weet men de naam niet van de vlinder, toch hier vermeld. Dus moet ik het dit jaar zonder pruimen uit eigen tuin doen. Van de walnotenboom zijn eveneens de meeste bloemen in april bevroren.

April 2008
Piet Janssen hoorde op 8 april de koekoek roepen bij t Kraojebsjke. Heerko Damsma en Huub Hodzelmans hoorden een koekoek en vijf vroedmeesterpadden roepen op de Kooberg. Op 8 april zag Harrie Moonen twee ooievaars in het Blankenbergerveld. Op 10 april zag Mieke Kirkels een bonte specht aan de Kapelweg, Daisy Becker een sperwer bij de Johan Frisostraat en Wim de Bakker een citroenvlinder onder Hoereberg (Oreberg). Jo Decker zag op 11 april een dagpauwoog en een voor hem onbekende vlinder in de Pr. Bernhardstraat. Willy v.d. Ven zag op 12 april een koppel putters in zijn tuin aan de Dorpsstraat. Op 12 april zag Sjef Vliegen een boerenzwaluw bij t Blasiushfke. Op 19 april zag Harry Moonen een bonte vliegenvanger Achter Mei-jje. Wiel Roosen zag op 13 april de boerenzwaluw bij Blankenberg. Heerko Damsma meldde op 13 april dat bddesjtaelkes (pinksterbloemen) bloeiden op t golfterrein. Frans Mingels maakte op 13 april een wandeling over de Zjwarte wieg en noteerde daarbij alle (vogel)soorten die hij zag: de zwartkopmees, fitis, tjiftjaf, tuinfluiter, witte kwikstaart en de zanglijster, bij de Tramweg zag hij de wiette kwieksjtart (witte kwikstaart), koekoek, gielveenk (geelgors) en een buizerd, in het Klinkebergbsjke zag hij de veenk (vink). Greunveenk (Groenling), mrkef (vlaamse gaai), hei-jveenk (kneu), winterkoning, kismeiske (koolmees), rodbursjke (roodborst), hgkemsj (heggemus), mierts vule (groen specht) en een konijn. Op 16 april werd een kanarie gevangen door de dochter van Sjiel Spronck. De koekoek werd gezien en gehoord in de wei van Sjarel Rouschop aan de Groene Rein. Mevr. Koomen meldde dat het heermoes goed groeit op t Rooth en dat 19 april de heer Koomen een sjouwevaeger (zwarte roodstaart) gezien had op t Rooth . Ans Hondelink zag op 20 april een schildwants. in haar tuin aan de Irenestraat. Op 21 april meldden Wim de Bakker en Sjeuf Felder dat de koolmezen jongen hebben. Verder meldde Ber Miesen op 21 april dat hij een witte vlinder gezien had en Jo Decker dat wespen en hommels actief waren. Heerko Damsma meldde dat een braamsluiper en een putter in zijn tuin aan de Dorpsstraat waren en Lieseth Vandenboorn zag een wilde eend op het garagedak. Op 22 april zag Frans Mingels een zwarte specht aan de Beuk. Op 22 april zag Sjef Vliegen drie vlinders namelijk twee kleine vossen en een witje. Op 26 april hoorde Wiel Becker de koekoek roepen bij Blankenberg en zag Jean Janssen in zijn tuin aan de Pr. Bernhardstraat een groene kikker. Verder zag op die dag Frans Mingels een blauwe kiekendief in de Hondsberggrub en Sjef Vliegen een jong eekhoorntje bij t Blasiushfke. Op 27 april zag Wiel Becker op de Wowskop een goudhaan. Frans Mingels hoorde bij de Koeberg de klungelkes (vroedmeesterpad) roepen en Jo Decker zag op die dag diverse witte vlinders aan de Grubweg.

Mei 2008
Op 3 mei meldde Huub Lemmens dat hij een gekraagde roodstaart gezien had aan de Trichterweg. Op 4 mei werden witte vlinders gemeld die gezien waren in de Pr. Bernhardstraat, Kapelweg en t Blasiushfke en Sjef Vliegen meldde tevens een hoereik (hoornaar) gezien te hebben bij t Blasiushfke. Op 7 mei zag Daisy Becker dertien gierzwaluwen boven Keer vliegen en op 9 mei een rode wouw. Jean Janssen meldde op 8 mei dat een kikker hard kwaakte in de Prins Bernhardstraat. Alexander Schulteis zag op 9 mei een meikever in de rail van een rolluik aan de Limburgerstraat. Op 12 mei zag Huub Paulussen achter het hekwerk bij de Rijksweg een ree. Op 15 mei zag mevr. Koomen opt Rooth in haar tuin een hermelijn. Henk Ramakers zag op 15 mei op het voetpad achter Jacobs (Thomaskamp) aan de Rijksweg een vos. Heerko Damsma zag op 15 mei in de Dorpsstraat een meikever. Nand Vliegen zag op 15 mei bij t Aloysiushfke een witte vlinder. Frans Mingels zag op 16 mei bij de Mssjept een fazant. Jean Creuwels meldde op 17 mei dat t klungelke (vroedmeesterpad) roept in t Kraojebsjke. Jo Decker meldde op 18 mei dat zes jonge miskes (mezen) uit het opgehangen nestkastje in zijn tuin aan de Pr. Bernhardstraat uitgevlogen zijn. Op 19 mei zag Jean Creuwels op de Heerderberg levendbarende hagedissen. Jan Bomhof meldde op 19 mei dat veel lieveheersbeestjes op witte bloemen in zijn tuin zaten en dat eksters en kraaien andere vogeltjes uit zijn tuin wegjagen. Jo Decker zag op 25 mei een mierts vule (groene specht) bij de Voogdij. Bij Keerebsj zag Heerko Damsma op 26 mei een grote oranje paddenstoel (foto Heerko) op een dode kersenboom. Daisy Becker zag een eekhoorntje op 26 mei bij t Aloysiushfke. Op 27 mei merkt Nand Vliegen op dat er weinig gierzwaluwen vliegen boven Keer. Op 28 mei heeft Jean Creuwels een ringslang gezien in de buurt van de Mosterdberg waar hij eerder eieren gevonden had. Mevr. Koomen meldde dat zij op 29 mei bij de Fontein een vos gezien had en dat bij haar thuis op t Rooth een weenterkuningske (winterkoning) een nest gebouwd had op twee meter hoogte in de muur waar een steen ontbrak.

Juni 2008
Op 1 juni zagen de deelnemers van een vogelexcursie op de Keerberg en t Gruusselt een wespendief, die bewoog als een torenvalk (zie het artikel van Arjan Ovaa). Op 1 juni zag Sjef Vliegen twee vlinders, een kleine- en een grote vos bij t Blasiushfke. Jean Creuwels meldde op 1 juni dat hij vijf keer op Wowskop was geweest maar geen bijzonderheden had waargenomen en dat hij aan de westkant van het Savelsbosch geen dassen had gezien. Op 3 juni zag Sjeuf Felder dat op het dak van de buurman vijf kraaien zaten (twee ouders met drie jongen), de ouders vlogen heen en weer naar een kersenboom en voerden de jongen met kersen, het duurde dan ook niet lang tot de boom leeggeplukt was. Overigens niet alleen door de kraaien maar ook door duiven en merels. Op 5 juni zag Wim de Bakker een grote bonte specht in zijn tuin. Op 6 juni zag Rob Sandhvel een koolwitje. Frans Mingels zag op 9 mei dat op Wowskop weer groen begint te ontspruiten en hij vond onder de derde steen die hij opraapte een hazelworm met jongen. Op 9 juni zag Wiel Becker bij t Aloysiushfke de volgende vogels: sjouwevaeger (zwarte roodstaart), vink, tortelduif, houtduif, zanglijster, merel, groenling, grote bonte specht, zwarte kraai en koolmees. Op 11 juni meldden Hanneke en Martin Butink-Tillie dat in hun tuin een sjouwevaeger (zwarte roodstaart) met vier jongen aanwezig was. Mevr. Koomen zag op 13 juni bij t Rooth, achter de lindenboom bij de dassenburchten, voor het eerst een das. Jean Keulen meldde op 14 juni dat een torenvalk de ramen en jaloezien van zijn huis bevuilt. Wiel Roosen merkte op dat bij hem in de Kerkstraat veel huismussen en jonge vogels te zien waren op 14 juni. Frans Mingels zag op 14 juni twee patrijzen tussen Honthem en het Amerikaans kerkhof. Theo Hogenboom had op 14 juni twaalf eksters op de voerplek voor vogels bij Blasiushfke zien zitten. Sjef Vliegen zag op 16 juni zes jonge, wilde eenden de Rijksweg oversteken tussen het Golfterrein en Huize St. Joseph. Verder zag hij een (gekleurde) vlinder. Op 17 juni zag Jan Bomhof om 9.30 uur twee vleermuizen. Mathieu Spronck had op 18 juni een Vliegend Hert in zijn badkamer bij t Blasiushfke. Carmen Gardien meldde op 20 juni een dode uil op de Rijksweg. Wiel Roosen meldde op 20 juni drie jonge kerkuilen in de Dorpsstraat. Frans Mingels zag op 22 juni veel wijngaardslakken langs het VTN voetpad en maar n vlinder. Op 22 juni zag Sjef Vliegen een atalanta en een keizerlibel bij t Blasiushfke. Jo Decker meldde op 22 juni dat vooral op de lavendel veel bijen en hommels aanwezig zijn. Jurgen Mingels zag op 24 juni aan de bosrand in de Boenderdl twee vliegende herten, die vlogen om hem heen. Op 26 juni meldde Jos Schoenmakers dat dit jaar geen vleermuizen meer in de spouw van hun huis aanwezig zijn, wat andere jaren wel het geval was. Alexander Schulteis meldde op 26 juni dat een blawmiske (pimpelmees) een jong aan het voeren was in de Limburgerstraat. Op 27 en 28 juni werden een dagvlinder en twee nachtvlinders gemeld en verder dat in de Pr. Bernhardstraat en de Kapelweg meer huismussen waargenomen werden.

Op Zwarteweg is afval gestort

En begin juli werd flinke wildschade geconstateerd aan jonge kersenbomen: afgevreten bladeren en afgetrokken jonge takken

Frans Lemmens fotografeerde jonge kerkuilen in de Dorp(s)straat.

Alle waarnemingen