Waarnemingen in en rond ons dorp

Contactpersoon: Jo Decker.

In deze periode, april, mei en juni, zijn er weer veel waarnemingen binnengekomen.

April 2009
Op 1 april vloog bij het Aloysiushfke een boerenzwaluw, op 2 april zag Heerko ook een boerenzwaluw in de Dorpsstraat. Op 2 april zag Lambert Weerts een dlke (torenkraai) in de Meusenhof. Op 3 april om 9 uur vloog een blauwe kiekendief boven het Aloysiushfke (Wiel Becker). In de poel in het Klinkenberghbos waren er van het bruine kikker-dril, dat op 31 maart gezien was (zie vorige Waarnemingen) nog maar twee klonten over. Wel waren er heel veel gewone padden actief aan het paren in de zon tussen de eisnoeren (foto 1). Op 10 april waren alle volwassen padden weer vertrokken en in de eisnoeren waren embryo's te zien. Van de bruine kikker-nakomelingen was er geen spoor meer. Ze zijn allemaal opgegeten door de padden (Jan Moonen). Op 5 april zag en hoorde Heerko Damsma een veldleeuwerik ten noorden van de Grub nabij 't paetsje, bij de Fontein bloeide de kirkesjlutel (sleutelbloem) (foto 2) en de krekele (sleedoorn). In het bos de bosklaverzuring (Heerko Damsma). Op 4 en 6 april vloog een koolwitje in de tuin van Ber Miessen (Limburgerstraat), een dagpauwoog in de tuin van Harrie Mourmans (Kapelweg) en een dagpauwoog in tuin van de fam. Felder aan de Kapelweg. Er zat een alpenwatersalamander (foto 3) in een kleine vijver aan de W.Alexanderstraat (Jan Moonen) 8 april: Jean Janssen hoorde in Welsden de koekoek roepen. Veel mensen zien nu geregeld koolwitjes. Jan Moonen zag op 10 april de eerste bddesjtaelke (pinksterbloemen) in bloei en ook de eerste oranjetip (mannetje: met oranje!). Deze twee zie je vaak tegelijk verschijnen. Op 12 april hoorde Heerko Damsma de zwartkop, braamsluiper en de tuinfluiter fluiten. In de tuin van de fam. Felder aan de Kapelweg werd een boomblauwtje gezien. In de Blasiushof waren twee putters maar na een week waren ze weer verdwenen. 's Middags vloog er een ooievaar in oostelijke richting over de Zwarte weg (Jan Moonen). Op 14 april werd Onder Wolfskop om 15.00 uur een wild zwijn en op de Wolfskop een koninginnepage gezien door Daisy Becker. Op 15 april tijdens de wandeling door de Grub en naar Bemelen die als test diende voor de bloesemwandeling diverse waarnemingen gedaan door Jo Decker: In de Groenerein een hoerik (hoornaar), in het Groenereinse-voetpad een blauwtje, dagpauwoog, een gehakkelde aurelia en een kleine vos, bij 't Rooth een wouw. Op 16-april zag Frans Mingels een koekoek over de Keunestraat vliegen. Op 18 april werd door Wiel Becker een sperwer gezien die over het Aloysiushfke vloog. 's Ochtends werd in de W.Alexanderstraat een koekoek gehoord (Jan Moonen). Op 19 april riep de koekoek volgens Frans Mingels op de Zwarte weg. De zanglijster hoort men overal in en rondom het dorp fluiten. Een oranjetip werd op 20 april gezien door Wiel Becker in de Limburgerstraat. Daisy Becker zag op 21 april in het Eckelraderveld twee kieviten en in Honthem twee huiszwaluwen. Op die dag werd er door Jo Decker een hoornaar in de Bernhardstraat gezien en Jan Moonen zag er n onder langs de Mettenberg. Heerko Damsma (tijdens een excursie met de flora werkgroep) zag twee hazelwormen en diverse morieljes op de Koeberg. In de Roezekojl zag Jan Moonen twee mannetjes van het bont zandoogje om elkaar heen cirkelen (territoriumgedrag). 22 april zat er een meikever in de tuin bij de fam. Felder aan de Kapelweg. Op 23 april werd geconstateerd dat in het nestkastenproject Blankenberg de nestkastjes slecht bezet zijn door de vogels. Dit wordt gemeld door Wiel Roosen. Tegenover de Blasiushof dacht Nand Vliegen een raaf te zien. Op de Gronsvelderweg om 21.30 uur liep een vos die zich snel uit de voeten maakte in het donker, zo meldde Jo Decker. Bij het oude postkantoor op de hoek van de Huibenstraat lag een dode meikever. Op 24 april is door Sjiel Spronck en Frans Mingels een reegeit gezien bij de Fontein. Ook zagen ze dat de Fontein weer meer water geeft en het waterpeil hoger was. Stekelbaarsjes zaten in de poel die t.o.v. de Fontein verder naar het westen ligt. Op 25 april was Heerko Damsma met de natuur-jeugd- groep in de Duustersjtaeg en zag daar een oranjetip. Wim de Bakker zag in de Kuipersbospoel in het Klinkenberghbos zeer veel dikkopjes van de gewone pad. Op 27 april zag Bert van Sebillen twee staartmezen in de Johan Frisostraat. Jean Janssen zag op 30 april een meikever in de Limburgerstraat.

Mei 2009
Ook op 1 mei werden meikevers gezien in de Keunestraat en in de Limburgerstraat door Andr Meijs. In de Kerkstraat was een boomblauwtje (Jo Decker). Op 2 mei blijkt de vogelmelk goed te bloeien misschien wel dank zij het weghalen van overgroeiend onkruid door Jean Keulen en Gemma Beersma. In de Keunestraat opnieuw een meikever door Andr Meijs gemeld. Jan Moonen trof een mannetje alpenwatersalamander (foto 3) aan in een stapel stenen (W.Alexanderstraat). Op 3 mei zag Frans Mingels een steenuiltje op de Achterweg. Op 4 mei werd een koekoek gezien in de Blasiushof door Jean Janssen. 8 mei was de dag dat Frans Mingels een kievit zag bij de Honthemmer Dreven (Kraaienbske) . Op 9 mei werden in de Kerkstraat de eerste gierzwaluwen gezien door Wiel Roosen en Sjef Vliegen. Op 13 mei zag Sjef Vliegen in de Blasiushof een koninginnepage, Frans Mingels zag toen twee torenvalken om de kerk vliegen. Op 14 mei werd een distelvlinder in de Clara Feystraat door Jean Janssen gemeld en 15 mei ving een ekster een jonge mieles (merel) in de Blasiushof (Sjef Vliegen.) Op 16 mei zag Nand Vliegen een koninginnepage op 't Rooth. Er worden veel distelvlinders *) (foto 4) gezien in het dorp (waarnemingen door Br Miessen, Heerko Damsma, Jean Janssen, Jan Moonen). Op 23 mei constateert Heerko Damsma in zijn tuin in de Dorpsstraat dat een braamsluiper er broedt. Ben Snijkers had in zijn achtertuin een kleine watersalamander (foto 5). Op 24 mei worden er wel 28 distelvlinders gezien in de Blasiushof door Sjef Vliegen en Theo Hogenboom.

Juni 2009
Op 2 juni liep er bij Jean Keulen in de tuin (Einderweg) een vos die via zijn achtertuin naar de buren ging. Sjiel Spronck had een elzenwapendrager (een nachtvlinder) in de Torenstraat gevangen. Hij was mooi van kleur. Op 9 juni was in de achtertuin van Jean Heusschen (Julianastraat) een vrouwtje platbuik libel (foto 6) te zien en op 12 juni in de tuin van Ruud Croonen een vos en in de tuin van Mark Weijers (burgem. Van Laarstraat) een haas.. Een waarneming van een vos in het dorp komt niet veel voor, evenals een haas. Je zou haast denken dat de vos achter de haas aanzat. Op 14 juni zag Jos Schoenmakers (Beatrixstraat) in de tuin een onrust (kolibrievlinder). Op 15 juni nabij de dassenburcht bij 't Wiet Klief, tijdens een wandeling in het kader van het MOP-programma,vond een leerling uit Margraten een schedel van een jonge das, volgens Jean Creuwels jonger dan een jaar. Ook werd er nog een schedel gevonden die van een grote vogel (eend?) zou zijn (Heerko Damsma, Jo Decker en Jean Creuwels). Op het VTN voetpad werd door Wim de Bakker een puntgave maar dode mol gevonden. Op 12 en 15 juni riep de koekoek nog. Op 16 juni zag Pierre Goessens zes jonge wilde zwijnen de weg oversteken in de Roezekojl. 17 juni: veel vuurvliegjes werden op de Trichterberg gezien door Jean Creuwels, het waren er duizenden, het zag er wit van. Dit is een mooie waarneming, al is het net buiten het waarnemingsgebied Cadier en Keer. Op 19 juni: Jan Bomhof ziet in zijn achtertuin twee (dwerg)vleer-muizen vliegen. Ze komen iedere avond om 22.30 uur en vliegen dan rond het huis. Op 20 juni zag Jean Creuwels aan de Beuk een luzernevlinder. Op 22 juni: Heerko Damsma zag een onrust op de Riesenberg. Jurgen Mingels ziet een konijn het Raadhuisplein oversteken, huppelend onder de kermisattracties in de late avond. Pierre Schreurs wandelde op de Zwarte weg en zag daar een jonge vos. Op 25 juni meldde Mariet Mentink processierupsen op de twee eikenbomen aan de Rijksweg nabij 't Einsje. Op 26 juni heeft de torenvalk in de kerktoren zijn jongen groot gebracht. Waarschijnlijk drie stuks, die rond de kerk vliegen. Zie ook de melding van 13 mei. In 't Gruuselt en in de Limburgerstraat werd een gekraagde roodstaart en een zwarte roodstaart gezien door Sjef Vliegen en Jo Decker. Jan Moonen zag dat in het Klinkenberghbos de weitjes geheel gemaaid waren. Er waren dan ook geen bruine zandoogjes en koevinkjes meer te vinden. Beide soorten waren daar in 2008 gewoon, totdat er gemaaid was. Op 27 juni werden twee witte kwikstaarten in de Blasiushof gezien door Sjef Vliegen. Op 28 juni vloog een zwarte kraai 's ochtends vroeg nogal ruw enkele malen tegen het raam (W.Alexanderstraat). Kennelijk had hij ruzie met zijn spiegelbeeld (Jan Moonen).

*) Migratie Distelvlinder.
Een lid van de vlinderstudiegroep van het NHG meldde dat rond 10 mei de distelvlinders in Zuid-Frankrijk in enorme aantallen vlogen. Enkele dagen later waren ze weg. Vanaf 19 mei vlogen de distelvlinders massaal Zuid-Limburg binnen in N-NW richting. Daarna zagen we in Nederland overal veel distelvlinders. We ontmoetten iemand, die langs de Maas steekproefgewijs had geteld (steeds 1 minuut om de tien minuten). Hij kwam in n middag tot een totaal van 20.000 exemplaren, die achter elkaar langskwamen. Dat is typisch voor Distelvlinders. Ze trekken niet in zwermen. Vanuit Engeland kwam het bericht, dat daar vanaf 21 mei distelvlinders waargenomen waren en ook hier in enorme aantallen. Dit is de grootste invasie van distelvlinders, die ooit in West-Europa is waargenomen. Het moet om miljoenen dieren gegaan zijn. Ze gaan zich hier voortplanten, zodat we de hele zomer nog kunnen genieten van de distelvlinders, indien het weer meewerkt. Het is wel duidelijk, dat de distelvlinder een trekvlinder is. Op 31 mei is tussen de distelvlinders de eerste atalanta gezien onderlangs de Bunderberg. (Jan Moonen)

Alle waarnemingen