Waarnemingen in en rond ons dorp

Contactpersoon: Jo Decker.

Na een voorjaar, waarin het na de Ijsheiligen nog vroor, volgde een zomer zonder tropische nachten.We hadden maar n dag dat de temperatuur tot 30 graden opliep. Voor de rest regende het gestaag iedere week. Gelukkig bleef het in de weekenden droog. Het was overigens goed groeiweer. Het onkruid tierde welig, struiken en bomen in de tuin hebben dit jaar een extra snoeibeurt nodig.

juli 2008
Op 2 juli zag Frans Mingels de eerste jonge gierzwaluwen vliegen boven de Keunestraat. Wiel Roosen vond op 4 juni een dode jonge gierzwaluw in de Kerkstraat. Mevrouw Koomen zag op 4 juli een admiraalvlinder, een koninginnepage en een fazanthaan op t Rooth. Jack Deckers zag op 5 juli een cocon van de behangersbij in de Kerkstraat. In deze cocon, gemaakt van stukjes blad, legt de behangersbij een eitje, hieruit ontwikkelt zich een larve en ten slotte weer een bij. Sjef Vliegen zag op 5 juli twee soorten (groot en klein) koolwitjes, een atalanta, gehakkelde aurelia, koninginnepage, en twee blauwtjes in t Hfke. Frans Mingels meldde op 6 juli een putter met jongen in de tuin aan de Keunestraat, Jo Decker zag in de Pr. Bernhardstraat een gehakkelde aurelia op 7 juli. Heerko Damsma hoorde op 8 augustus e Klungelke (vroedmeesterpad) roepen aan de Daorwieg (Dorreweg) en aan de Riesenberg. Frans Mingels zag op 11 juli onder Wowskop (Wolfskop) vier hazelwormen en een rode wouw en bij t Wiet Klief vier koevinkjes en een kleine vos. Onder Reinsberg zag hij veel distels en vlinders waaronder koevinkjes, zandoogjes en op de grond diverse gekleurde vlinders. Op 12 juli zag Jean Creuwels op Krekelenberg ook vier hazelwormen, een gehakkelde aurelia en bij de Fontin de vroedmeesterpad, in de Hondsgrub maar weinig exemplaren van t Klungelke (vroedmeesterpad). Theo Hogenboom merkte op 12 juli op dat er veel jonge koolmezen en mussen waren. Op 13 juli meldde Eric Krijger dat in een schaapstal aan de Gouwetiensjeswieg (Trichterweg) een zwaluwnest was met vermoedelijk vier jongen. Heerko Damsma meldde op 14 juli dat in zijn tuin aan de Dorpsstraat een atalanta vloog. Miets Teunissen meldde op 16 juli dat ze bij de kerktoren een torenvalk zag met een merel in zijn bek en ontdekte bij de urnenmuur op het kerkhof, onder het afdak, een wespen- of bijennest. Op 19 juli meldde Ben Essers dat een koppel putters in de Hoof gebroed had, het nest bevatte drie jongen. Hij had in 2007 vermoed dat de putters toen ook al gebroed hadden, maar hij had het nest niet gezien. Op 24 juni werden door Jan Bomhof en Sjeuf Felder vleermuizen gezien. Op 27 juli werd opgemerkt dat er veel eekhoorns in Cadier en Keer aanwezig zijn. Jan Bomhof en Nand Vliegen zagen twee wouwen boven de Julianastraat vliegen. Frans Mingels zag op 27 juli bij de Julianagroeve een wespendief en 24 wijngaardslakken; in het algemeen wordt gesproken over de vele slakken en het goede natte groeiweer. Verder wordt gemeld dat de kraaien weer begonnen zijn met het vliegen tussen slaapplaats bij Maastricht en de voedselplaatsen tussen Cadier en Keer en Gulpen. Leni Haesen-Lasoe zag op 29 juli een wilde zeug met vijf of zes biggetjes de Rijksweg oversteken bij de Blasiuskapel. Jo Decker zag op 29 juli een blauwtje bij de Achterweg.

Augustus 2008
Op 3 augustus deden Ben, Mia en Jeanne Essers een hl bijzondere waarneming bij de Zwarte weg. Zij zagen daar een lynx, die herkend werd aan de pluimpjes op zijn oren. Na melding van deze waarneming, werd medegedeeld dat binnen een straal van 10 km nog drie meldingen waren binnen gekomen. Op 4 augustus zag Heerko Damsma een egel in zijn tuin; graag wou hij een foto van het dier maken, maar toen hij met de camera terugkwam, was het beest verdwenen; gelukkig vond hij het dier later terug. Op 8 augustus zag hij een atalanta in zijn tuin. Willy van de Ven zag op 8 augustus in zijn tuin een koninginnepage. Leni Haessen-Lasoe zag op 15 augustus zes reigers en twee ooievaars in het Ekkeldervld (Eckelraderveld). Frans Mingels zag tijdens een wandeling op 16 augustus op de Achterweg zes eenden en op de Wolfskop een ree. De linde op Wowskop is na het snoeien weer goed uitgelopen. Men heeft in de linde twee draadeinden aangebracht. De Wowskop is na het kappen van de bomen een bloementapijt: er bloeien grasklokjes, wilde peen, distel, rolklaver, en kattedoorn. Onder Wowskop zag Frans op n plaats een hazelworm en op drie verschillende plaatsen vier, drie en een exemplaar levendbarende hagedissen. In de Grub onder Wowskop, op een vlinderstruik zag hij vier verschillende vlinders en veel hommels. Hij merkte verder op dat de Grub diep uitspoelt. Op 23 augustus meldde Jo Nelissen dat in de Roezekojl een dode das lag. Op 24 augustus meldde Sjef Vliegen dat de koekoek riep in de Veer Boender (tegenover de Rijksweg). Verder zag hij een atalanta. Daisy Becker zag op 24 augustus een koninginnepage in de Kerkstraat. Jean Keulen zag op 25 augustus twintig aalscholvers over Keer vliegen van zuid naar west. Op 30 augustus meldde Jo Decker dat twaalf eenden over Keer vlogen richting noordoost. Heerko Damsma zag op 31 augustus een gehakkelde aurelia en een distelvlinder. Sjef Vliegen zag op 31 augustus twee gehakkelde aurelias, zes atalantas en drie witjes en een blauwtje.

September 2008
Harry Moonen meldde op 1 september dat zeven lepelaars in Keer in zuidwestelijke richting vlogen. Sjef Vliegen zag op 1 september een doodgereden rugstreeppad op de Rijksweg en een wezel die de Rijksweg overstak. Hay Becker zag op 1 september een gekraagde roodstaart in de Kerkstraat. Heerko Damsma vond op 3 september in het geplagde deel van de Heereberg twee bijzondere planten, namelijk blauwe knoop en betonie. De werkgroep 1ste zaterdag meldde dat de Fontein (die overigens vanaf 14 jan. 2005 niet meer liep) op 6 september 2008 weer begonnen is met water te geven. Andr Meijs vertelde dat reeds in april 2008 een beetje water bij de bron stond. Jan Bomhof meldde dat een sperwer een turkse tortel geslagen heeft in zijn tuin op 6 september. Jack Deckers zag op 8 september een sluipwesp in de Kerkstraat. Wim de Bakker zag op 10 september zeven buizerden boven Koeberg vliegen. Op de Zjwarte Wieg (Zwarte weg) werd een nieuw dassenhol uitgegooid. Op 13 september nam Heerko Damsma waar dat een stel zwaluwen een sperwer plaagden boven de Dorpsstraat. In het Hfke zag Sjef Vliegen drie koninginnepages op 17 september. Jean Creuwels meldde op 20 september dat hij in het Keerder Bosch een zwarte specht gezien had. Wim de Bakker zag op 21 september drie dagpauwogen en twee koolwitjes op een vlinderstruik in de Beatrixstraat. Op 26 september zagen Frans en Jurgen Mingels een zwarte specht in het Savelsbos. Jurgen Mingels zag op 26 september bij het Keerhoes enkele putters. Op 26 september zag Sjef Vliegen in het Hfke een blauwtje vliegen en op 27 september zag Heerko Damsma een gehakkelde aurelia in zijn tuin aan de Dorpsstraat. Jurgen Mingels zag op 30 september op het Raadhuisplein een steenuil.

Alle waarnemingen