Waarnemingen in en rond ons dorp

Contactpersoon: Jo Decker.

Het weer was gedurende dit tijdvak (juli t/m september 2009) tamelijk droog, vrij warm maar zonder extremen.

Juli
We starten deze reeks waarnemingen met Robert Coolen, die op 1 juli in de Margrietstraat een dode steenmarter aantrof (foto 1). Op 2 juli bleek in de Margrietstraat een nest te zitten van een (groenling) greunvink met vier jongen. Bij Heerko Damsma in de tuin (Dorpsstraat) was er op 3 juli was een gehakkelde aurelia (foto 2). In de Bernhardstraat werd een atalanta gesignaleerd Op 4 juli fladderde in het Blasiushfke een gamma-uiltje (pistooltje) (Sjef Vliegen; foto3). Op 5 juli scharrelde er in de tuin van de familie Claasens in de Dorpsstraat een wilde eend met kuikens. De familie eend is in de poel aan de Fommestraat weer uitgezet. Bij Jean Keulen hadden vleermuizen zich in de nok van het dak genesteld. Twee kinderen brachten op 6 juli een jong koolmeesje bij Wiel Roosen. Het beestje piepte en hun vraag was hoe deze te voeden. Dat is echter moeilijk en daarom was het advies aan de kinderen om het vogeltje terug te zetten waar ze het gevonden hadden. Op 8 juli 's avonds rond 23.00 uur renden twee dassen achter elkaar aan over het trottoir voor Groenerein nr. 28-30 (Annemiek Wijnheijmer). Door Frans Mingels werd op 9 juli een reiger gezien, wit van onder en ook een witte kop. Het was misschien een zilverreiger. Op vrijdagavond 10 juli werden om 20.00 uur na het snoeien van de hoge heg aan de Rijksweg tegenover Blasiushfke 32 boerenzwaluwen, twee groenlingen, twee bookveenken (vinken), twee roodstaarten, een mieles (merel), een kismeiske (koolmees) en een goudhaantje gezien (Sjef Vliegen). Ook werd er een ekster gezien die op een schaap in de vacht insecten aan het vangen was. Diezelfde dag zag Matthieu Bal twee dassen, ook al op het trottoir, voor Kapelweg 83. Op 11 juli werden in de Kerkstraat gierzwaluwen gezien, die hun jongen voerden. Saskia Plantaz zag een vos met twee jongen in de tuin van Jean Keulen (Einderweg). Sjef Vliegen zag op 13 juli in zijn tuin (Blasiushfke) een koolwitje (vrouwtje), drie atalanta's, 13 distelvlinders, een gehakkelde aurelia, een onrust (kolibrievlinder), een koninginnepage en Jan Moonen zag in de W.Alexanderstraat een Volucella ('n grote zweefvlieg) op de vlinderstruik (foto 4) en een onrust. Op 14 juli zaten op een vlinderstruik en op de lavendel in de Bernhardstraat wel 40 distelvlinders, 12 koolwitjes en een tiental hommels (Jo Decker). De jeugdgroep heeft op 18 juli bij de Wolfskop drie hazelwormen gezien. Op 19 juli meldt Frans Mingels, dat de Fontein veel helder water heeft. Bij Ber Miesen zat een Mieles (merel) met twee jongen in de tuin. Op 21 juli zag Jan Moonen een mannetje van de oranje luzernevlinder door de W.Alexanderstraat vliegen. 23 juli: een zwarte specht bezocht de tuin van mw. Weusten aan de Groenerein ( Sjef Vliegen en Math Bohmer). Een zwarte roodstaart werd een aantal dagen achtereen, rond 25 juli, in de namiddag gezien door Jos Kerches in haar tuin aan de Beatrixstraat. Tijdens de vogelexcursie op 26 juli werd een wespendief gezien. Wiel Becker zag een torenvalk met twee jongen op 't Gruisveld. Bij Sjef Vliegen (Blasiushfke) zaten 26 distelvlinders, twee dagpauwogen, een citroenvlinder, een gehakkelde aurelia en een klein koolwitje. Op 27 juli zag Heerko Damsma twee gehakkelde aurelia's in de tuin. Ook wordt opgemerkt dat de gierzwaluwen nog hier zijn. Op 28 juli zat in de Bernhardstraat een Rodbuurske (roodborstje) prachtig op kleur (Jo Decker). Frans Mingels meldde dat er veel (jonge) konijnen richting Eckelrade te zien waren op 30 juli. Hij zag toen ook in zijn tuin een koninginnepage. Op 28 juli telde Jan Moonen op de vlinderstruiken bij het Blasiushfke om 16.30 uur 2 koninginnepages, 1 klein koolwitje, 1 vrouwtje van de gele vorm van de oranje luzernevlinder* (foto 5), 33 distelvlinders*, 1 atalanta*, 1 dagpauwoog, 1 kleine vos en 2 gehakkelde aurelia's. Er is daar vaker gekeken (ook door Sjef Vliegen) maar dit was het soortenrijkste moment. Wanneer we de trekvlinders (*) hiervan buiten beschouwing laten (in andere jaren zijn ze soms nauwelijks te zien), merken we dat het helemaal niet goed gaat met de vlinders, ondanks het feit dat we er veel gezien hebben. De koninginnepage is deze zomer in Cadier en Keer heel regelmatig gezien. Op 31 juli vlogen er rond 15.00 uur drie ooievaars over Cadier en Keer, in ZW-richting. Ze zijn niet in Cadier en Keer geland (Wiel Becker). Bij Wim de Bakker zat een aekhuunsje (eekhoorn) in de tuin, ook zag hij een greunveenk (groenling).

Augustus
Frans Mingels zag op 2 augustus op de Wolfskop een ree. Giel Spronck zag op 8 augustus zes gierzwaluwen boven zijn achtertuin (Limburgerstraat). Op die datum zag Frans Mingels in zijn achtertuin (Keunestraat) drie vleermuizen. Hij zag ook veel naaktslakken op en langs het VTN-voetpad. Een kennelijk ontsnapte parkietachtige vogel werd die dag nog gezien door Jack Deckers in zijn tuin aan de Kerkstraat. Op 10 augustus zag Heerko Damsma zag in zijn keuken een wesp die vliegen ving, stak en wegvoerde. Jean Keulen zag zo'n 300 spreeuwen in de kersenboom zitten en later overvliegen in de Dorpsstraat. Op 22 augustus zaten bij Lambert Heuschen (Meussenhof) twee bruine kikkers in de tuin; hij heeft ze weer in de vrije natuur uitgezet. Op 23 augustus vlogen om 10.30 uur acht ooievaars over Aloysiushfke in zuid-westelijke richting (Wiel Becker). Bij Jan Moonen in de Willem Alexanderstraat was een erg afgevlogen vrouwtje van de keizersmantel, een grote parelmoervlinder, gezien. Op 24 augustus zag Jurgen Mingels een hazelworm onderaan de Wolfskop (foto 6). Op 24 augustus (omstreeks 21.30 uur) was in de tuin van Jean Keulen (Einderstraat) weer een vos op zoek naar voer. Bij Sjef Vliegen zaten enkele libellen in de tuin waaronder de keizerlibel. Om 10.15 uur zag hij een sperwer een mus najagen. Op 25 augustus zag Bert Wolfs in de W.Alexanderstraat een onrust, die onder de lichtkoepel terecht gekomen was en niet kon ontsnappen, omdat hij naar het licht vloog. De volgende dag om 14.00 uur viel hij doodvermoeid naar beneden (foto 7). Op 28 augustus werd een kleine vos (foto 8) waargenomen door Heerko Damsma op de Wolfskop. In de tuin bij Ber Miesen (Limburgerstraat) zat een atalanta en een koolwitje op de bloemen.

September
Sjef Vliegen heeft op 2 september in zijn tuin (Blasiushof) een onbekende vogel gefilmd. De vogel is iets groter dan een merel, had aan de rechterzijde aan de vleugel witte pennen, heeft een rood kopje met een iets gebogen snavel. Wie weet de naam van deze vogel? Sjef heeft hem op dvd opgenomen. 4 september: Aan de Kapelweg sloeg een havik een duif nabij de tuin van Lena Felder. Bij Heerko Damsma onder de meidoornheg (Dorpsstraat) waren enkele kuiltjes met keutels van een das (dassenputjes). Op het Gruisveld zag de kleinzoon van Chrit Hogenboom een reegeit met twee jongen. Frans Mingels zag op 9 september in Honthem veel boeren- en huiszwaluwen. In de Dorpsstraat zag Heerko Damsma nog vier boerenzwaluwen op 10 september. Chrit Hogenboom zag op 14 september een koppel kraaien op het dak, ze vlogen later met de grote vlucht, die nu weer dagelijks te zien is, mee naar de rustplaats in Maastricht. Theo Hogenboom (Blasiushof) zag op 16 september een vos in de tuin. Zijn aandacht werd gewekt doordat in de nacht het buitenlicht iederekeer aanging. Hij ging in pyjama om 2.30 uur kijken en toen vluchtte de vos. Op 19 september zag Wiel Becker om 14.00 uur 20 jonge huiszwaluwen richting Limburgerstraat vliegen. Ook zag hij tussen de zwerm kraaien (roeken) die naar de rustplaats vliegen veel doalkes (kauwtjes). Boven de W.Alexanderstraat vlogen 4 5 huiszwaluwen rond 15.00 uur in zuidelijke richting (Jan Moonen). Frans Mingels zag op 21 september een kerkuil uit een koeienstal in Honthem vliegen. Op Wolfskop zag hij een hazelworm. Onder Reinsberg waren sporen van een wild varken te zien en in de tuin van Heerko Damsma zag die dag een zwarte roodstaart. Anton Weijers reed op 22 september om 6.00 uur 's morgens onderaan de Bronckweg bijna een ree aan. Wiel Becker hoorde in de avond de tjiftjaf op 22 september. Op 24 september zag Wim de Bakker in een meidoornhaag bij de Pastory ongeveer 40 huismussen. Pierre Mingels heeft op 25 september bij de poel aan de Fontein de sporen van het wroeten van een wild zwijn gezien, ook Heerko Damsma was dit opgevallen. In de Willem Alexanderstraat werd nog een atalanta gezien (Jan Moonen). Op zaterdag 26 september werd tijdens een excursie in de Julianagroeve door de Floragroep een oranje luzernevlinder gezien, ook zagen de deelnemers een tijgerspin (foto 9), drie vroedmeesterpadden en zes levendbarende hagedissen. Deze laatste zaten te zonnen in het mooie herfstzonnetje. Op Reinsberg zag Heerko Damsma op 27 september een oranje luzernevlinder. 28 september: Vanaf de golfbaan vlogen drie reigers richting Gronsveld (Sjef Vliegen) Op 29 september Sjef Vliegen zag een rups van de meriansborstel (foto10) op de Groenerein.

Alle waarnemingen