Waarnemingen in en rond ons dorp

Contactpersoon: Jo Decker.

Het laatste kwartaal van 2008 was wat het weer betreft niet mooi te noemen: er viel veel regen en het werd vroeg koud. Het sneeuwde na vele jaren weer eens in november in Cadier en Keer en in de rest van West-Europa. Deze witte pracht zorgde ervoor dat december ook koud werd, ook al viel er toen in Cadier en Keer geen sneeuw. De noordoostelijke wind zorgde ervoor dat het tegen het einde van het jaar kouder aanvoelde dan de temperatuur aangaf. Alle vooruitzichten wijzen op een koude maand januari 2009.

Nagekomen bericht:
Op 16 september 2008 zag Wiel Becker bij het de Oude toren een zwarte roodstaart.

Oktober 2008
Op 4 oktober zag Jo Decker veel kikkers (kwakvsje) en kikkervisjes (koelkpkes) in de poel verderop achter de Fontein. Frans Mingels meldde op 6 oktober dat noten en tamme kastanjes eerder rijp zijn dan andere jaren. Wiel Roosen merkte op 6 oktober op dat de kraaien (kraoje) nog steeds vanaf hun slaapplaatsen in Maastricht over Cadier en Keer vliegen naar hun voederplaatsen. Jean Keulen vond op 12 oktober maar weinig sleedoornpruimen (krekele). Verder werd op 12 oktober opgemerkt dat de spreeuwen (sjpriewe) zich verzamelden voor de trek naar het Zuiden. De witte buizerd blijkt volgens Wiel Roosen op 12 oktober nog steeds in Cadier en Keer aanwezig te zijn. Daisy Becker zag op 14 oktober boven Keerbsj donkergroene paddenstoelen (=kopergroenzwam) en op 17 oktober 50 kieviten, op 18 oktober 50 houtduiven, en op 20 oktober nogmaals 40 houtduiven boven Cadier en Keer. Bij Br Miessen stonden op 20 oktober twee grote parasolzwammen in de tuin. Op 27 oktober zag Theo Hogenboom de witte buizerd bij de Broonkwieg. Op 25 oktober meldde Wiel Becker dat 25 kraanvogels (kroenekraone) in een V- vorm in zuidwestelijke richting over Cadier en Keer vlogen. Balt Pinkaers zag op 26 oktober een fazant op 't Gruusselt.

November 2008
Op 1 november meldde Huub Hodzelmans dat aan de voet van de lindeboom op Wowskop witte paddestoelen stonden. Wiel Becker, Lena Felder, Theo Hogenboom, Jo Decker en Jurgen Mingels meldden dat op 2 november 175 tot 300 kraanvogels (kroenekraone) tussen 8 en 10 uur in drie V-vormen in zuidelijke richting over Cadier en Keer vlogen. Daisy Becker zag op 4 november een appelvink bij de Pastoor Frissenstraat. Op 6 november meldde Herman Defauwes een eikelmuis in een eikelmuiskast aan de Trichterweg. Jan Bomhof zag op 7 november om 14.30 uur bij de Broonkwieg een chocoladebruine en een witte buizerd zitten. Sjef Vliegen miste vanaf 11 november een zestal dagen vogels op de voederplaats, nu zijn ze weer terug (was er een stootvogel actief geweest?). Op 16 november vlogen een aantal kraanvogels (kroenekraone) over Cadier en Keer en op 17 november om 22.00 uur nog een onbekend aantal. Doordat ze al uit het zicht waren kon het aantal door Heerko Damsma niet worden vastgesteld. Op 17 november meldde Frans Mingels dat de winterjasmijn en sommige prunusstruiken en bomen bloeien. Tussen 16 en 24 november hadden we veel last van vriesweer en sneeuwval. Op 17 november zag Sjef Vliegen twee winterkoninkjes bij het Blasiushfke. Op 19 november hoorde Maria Janssen kraanvogels (kroenekraone) over Keer vliegen. Op 21 november deed Marijke Baars in haar paardenstal in de Kerkstraat wel een heel bijzondere ontdekking, zie het artikel elders in dit nummer.

Op 24 november meldden zowel Theo Hogenboom als Sjef Vliegen dat de vogels weer komen eten op de voederplaatsen bij Blasiushfke. Op 30 november zag Jan Bomhof ook de bruine en witte buizerd bij de Broonkwieg zitten.

December 2008
Jan Bomhof meldde op 1 december dat koolmeesjes, mussen, roodborst, vinken en heggenmussen weer op de voederplaats in zijn tuin komen. Theo Hogenboom zag mogelijk een raaf op 1 december bij de Broonkwieg. Wiel Becker zag op 7 december 12 ganzen (gauwze) in V-vorm in zuidwestelijke richting over Keer vliegen. Heerko Damsma hoorde op 7 december kraanvogels (kroenekraone) over Cadier en Keer vliegen. Jo Decker vroeg zich af of de kraaien een andere richting vlogen, hij zag ze immers vanaf Heer naar Maastricht vliegen. In de nacht van 7-8 december vroor het - 4 oC. Op 13 december zag Frans Mingels rond 50 houtduiven van noord naar zuidwest vliegen over Keer. Op 13 december zag Frans Mingels een sperwer in zijn tuin aan de Keunestraat. Op 14 december zag Heerko Damsma 70 kraanvogels (kroenekraone) om 12 uur richting zuiden vliegen. Om 17 uur zag Daisy Becker rond 300 kraanvogels (kroenekraone) richting zuiden vliegen. Op 15 december zag Daisy Becker vijftien staartmezen in de Meussenhof. Frans en Jurgen Mingels zagen op 25 december een koppel blauwe kiekendieven aan de Heerderberg (Hiereberg). Sjef Vliegen zag op 25 december een sperwer bij 't Blasiushfke en op 26 december een dode vos onder een auto op 't Gasthuis. Theo Hogenboom zag op 26 december een putter op een vetbolletje bij 't Blasiushfke. De fam. Schaepman zag op 26 december een dode kerkuil bij Blankenberg. Op 27 december zag Jo Decker 35 ganzen (gauwze) vliegen in noord-oostelijke richting over Cadier en Keer om 8.45 uur. Sjeuf Felder zag die dag om 9.15 uur groepen van duiven en kraaien die cirkelend ten noordoosten van Cadier en Keer verder vlogen tegen de koude noordoostenwind in . Jan Bomhof zag op die dag twee groepen kraanvogels (kroenekraone) vliegen in de richting Honthem om 8.45 uur. Op 31 december zag Jo Purnot in de achtertuin van zijn buurman in de Julianastraat no. 8 een dode eekhoorn met een hele donkere vacht. De laatste week van december bleef het 's nachts rond 5-7 graden vriezen en overdag was het zonnig maar koud met een noordoostelijke wind.

Alle waarnemingen