Andere activiteiten

Buiten de werkgroepen worden diverse activiteiten ondernomen zoals het bewerkstelligen van nieuwe wandelpaden, organisatie van cursussen zoals een bomencursus en een vogelcursus, aanplant van bijzondere bomen bij bijzondere gelegenheden, de jaarlijkse opschoondag waarbij zwerfvuil wordt opgeruimd, het snoeien van knotwilgen en overleg over hakhoutbeheer.

Wekelijks vinden er verschillende activiteiten plaats. Wanneer en waar welke activiteiten plaatsvinden, kunt u lezen in ons verenigingsblad ''t Wiet Klieëf' dat elk kwartaal verschijnt en in 'Oonder Os'.het wekelijkse parochieblad van Cadier en Keer.