Samenwerking met andere organisaties

Met Staatsbosbeheer heeft de VTN afspraken kunnen maken over een gezamenlijk beheer van onze Bijenweide en het aangrenzende natuurgebied rondom, de Wolfskop (Wojskop).Tevens zijn gelijksoortige beheersafspraken gemaakt met het Limburgs Landschap over het Schiepersbergcomplex (Sjiepersberg).

samenwerking

De VTN heeft ook regelmatig overleg met de Provincie en het I.K.L (Instandhouding Kleine Landschapselementen). Ook zit de VTN in de commissie regio Heuvelland van de Milieufederatie Limburg en neemt zitting in de technische natuur en landschap commissie van de gemeente Eysden-Margraten.