Werkgroep IVN

Contactpersoon: Jrgen Mingels, Raadhuisplein 4-A, 043-4072700.

Agenda van de activiteiten van IVN-Regio Maas & Mergelland in januari.

De VTN is ook aangesloten bij het IVN (Vereniging voor natuur- en milieueducatie). De werkgroepleiders en het bestuur vormen de werkgroep IVN en zijn daardoor ook bekend en actief in een aantal door de IVN georganiseerde activiteiten. Zo is er meegedaan aan het maken van een wandelboekje B(l)oeiende Bermen en een fietsboekje met fietstochten in Limburg.

ivn

Verder doet de VTN jaarlijks mee aan de landelijk georganiseerde Natuurwerkdag. Door het hele land wordt deze dag op de eerste zaterdag in november georganiseerd. Er wordt dan dus in de natuur gewerkt. De VTN werkt dan steeds aan de Wolfskop. Daarbij krijgen we ondersteuning van het SBB, die dat gebied in beheer heeft.

ivn

Regelmatig is de VTN op vergaderingen aanwezig. Zo zijn er vergaderingen met IVN-ers in andere afdelingen in Zuid-Limburg die net als de VTN een jeugd-werkgroep hebben. Ook zijn er van dit soort bijeenkomsten met afvaardigingen van besturen van andere IVN afdelingen. Dit soort vergaderingen zijn nuttig om, gegevens en ervaringen uit te wisselen b.v. het maaibeheer van de gemeentes.

ivn ivn

 

Foto's werkgroep IVN