Werkgroep Kalkgraslanden en Flora

Contactpersoon: Heerko Damsma, Dorpstraat 23, 043-4072579.

kalkgrasland kalkgrasland

Dit is al een oude werkgroep binnen de vereniging. Een actieve groep die zich vooral richt op de planten van de kalkgraslanden. Dit heeft ondermeer al geresulteerd in een aantal publicaties in het Natuurhistorisch Maandblad van het Natuurhistorisch Genootschap Limburg. Ieder jaar worden Staatsbosbeheer en Het Limburgs Landschap op de hoogte gebracht van de jaarlijkse inventarisatie en bevindingen van deze werkgroep over een vijftal kalkgrasland-percelen. De inventarisatie van plantensoorten wordt doorgespeeld aan de eigenaren van de gebieden, mede op grond daarvan hun beheer bepalen. Zo wordt indirect bijgedragen aan het behoud van (soms heel zeldzame) soorten.

kalkgrasland kalkgrasland

 

Foto's kalkgraslanden