Werkgroep Reptielen, Amfibien en Waterdieren

Contactpersoon: Raymond Tilmans, Vroelenstraat 6, Noorbeek, 043-4073099.

Geelbuikvuurpad Vroedmeesterpad

Deze werkgroep onderhoudt, bestudeert en inventariseert de poelen van Cadier en Keer. Ze heeft er ook voor gezorgd dat er veel nieuwe poelen zijn aangelegd zodat uitwisseling van soorten gewaarborgd is. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar amfibien. Ook libellen vormen het onderwerp van studie.

De werkgroep zet zich vooral in voor de bescherming van de met uitsterven bedreigde Geelbuikvuurpad en Vroedmeesterpad die hier voorkomen en is een medespeler in het platform Geelbuikvuurpad en Vroedmeesterpad en Geelbuikvuurpad in Limburg. Ook onderzoekt en beschermt de werkgroep locaties waar hagedissen voorkomen.

Geelbuikvuurpad Vroedmeesterpad

 

Foto's werkgroep reptielen, amfibien en waterdieren