Werkgroep Wandelingen en Lezingen

Contactpersoon: Jo Decker, Pr. Bernhardstraat 9, 043-4071447.

wandelingen

Deze werkgroep verzorgt naast wandelingen ook dia- en filmavonden, excursies, cursussen, lezingen en de jaarlijkse, gezellige kerstmarkt in het Keerhoes. De wandelingen vinden meestal plaats op de dinsdag of woensdag.

Foto's werkgroep wandelingen en lezingen